Disclaimer

SallandWonen is eigenaar van deze website. Wij exploiteren de site ook. Bezoekt u deze site? Of maakt u er op een andere manier gebruik van? Dan gaat u akkoord met onze spelregels. De spelregels leest u hieronder:

Juistheid van informatie

– Wij doen ons best de informatie op deze website actueel en juist te houden. Dit betekent niet dat wij garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en/of actueel is. Daarom kunt u aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Dit geldt ook voor alle ingangsdata en huurprijzen op deze website.

- Gebruikt u de vertaalfunctie van de website? Dan kunnen wij niet garanderen dat de vertaling juist wordt weergegeven.

– Op sallandwonen.nl vindt u links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Uw gegevens

– Schrijft u zich in als woningzoekende? Dan vragen we een aantal gegevens van u. U zorgt er zelf voor dat uw gegevens kloppen. Via de webpagina 'Mijn pagina?' kunt u uw gegevens bekijken en veranderen.
– Wij behandelen uw gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw gegevens zijn beschikbaar voor ons en de beheerder van de website. We geven uw gegevens niet door aan anderen.
– We hebben het College Bescherming Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens registreren.

Het gebruik van de website

– U doet uw best geen virussen, wormen of andere vernietigende onderdelen via deze website te verspreiden.– U gebruikt deze website en de inhoud ervan alleen voor privédoeleinden.
– Wilt u tekst, afbeeldingen of broncode van deze website vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden? Dan heeft u daar vooraf onze toestemming voor nodig.
– Kunt u de website tijdelijk niet bezoeken? Bijvoorbeeld vanwege een technische storing? En vindt u dat u daardoor schade lijdt? Dan stelt u ons daarvoor niet aansprakelijk.

Veranderingen

– Wij mogen deze website altijd veranderen of stoppen. We hoeven u daarover niet te informeren. U stelt ons niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
– Wijzigen we deze spelregels? Dan ziet u dit hier. De nieuwe spelregels gelden vanaf het moment dat we ze plaatsen. We hoeven u daarvan niet op de hoogte te brengen.